Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
29/09/2016
Het bestuur van het ENCJ, zal aan zijn Algemene vergadering, die in december uitzonderlijk bijeengeroepen zal worden, voorstellen om de waarnemersstatus van de Turkse Hoge raad voor rechters en procureurs te schorsen.
26/03/2020
Op dit moment is de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus een prioriteit.
10/08/2018
Op verzoek van de Minister van Justitie zal de HRJ het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage organiseren in het gerechtelijk jaar 2018-2019 zowel voor de Nederlandse als de Franse taalrol.
04/03/2012
Lijst met opvolgers zoals bepaald in artikel 259bis-2, § 4, 2e lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
05/03/2012
Aanduiding van de verkozenen met toepassing van de artikelen 259bis-1, § 2, en 259bis-2, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.
04/04/2017
De dag waarop de Europese Unie de zestigste verjaardag viert van de ondertekening van de Verdragen van Rome, wil het ENCJ, dat ...
09/05/2017
Het ENCJ heeft de situatie in Polen van dichtbij opgevolgd en heeft de uitvoerende macht meermaals opgeroepen om de onafhankelijkheid van justitie in acht te nemen
05/07/2018
Het Uitvoerend Bureau van het ENCJ biedt zijn volledige steun aan de rechters in Polen in deze moeilijke tijden.
19/07/2017
Tot zijn ontsteltenis heeft het Uitvoerend Bureau van het ENCJ vernomen dat zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis van het Poolse Parlement vorige week twee hervormingen hebben goedgekeurd waarop het afgelopen jaar felle kritiek werd geuit.
08/04/2011
De Hoge Raad voor de Justitie voerde een onderzoek naar het imago van het openbaar ministerie.