Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
05/03/2012
Aanduiding van de verkozenen met toepassing van de artikelen 259bis-1, § 2, en 259bis-2, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.
04/03/2012
Lijst met opvolgers zoals bepaald in artikel 259bis-2, § 4, 2e lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
10/08/2018
Op verzoek van de Minister van Justitie zal de HRJ het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage organiseren in het gerechtelijk jaar 2018-2019 zowel voor de Nederlandse als de Franse taalrol.
29/09/2016
Het bestuur van het ENCJ, zal aan zijn Algemene vergadering, die in december uitzonderlijk bijeengeroepen zal worden, voorstellen om de waarnemersstatus van de Turkse Hoge raad voor rechters en procureurs te schorsen.
27/11/2018
De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie heeft een opvolging uitgevoerd van de audit die zij in 2017 uitvoerde in de twee afdelingen van de sectie verkeer van het parket van Bergen.
12/02/2018
En als elke macht haar rol zou behouden en van wederzijds respect zou getuigen, in plaats van een kakofonie op alle niveaus te veroorzaken?
20/09/2016
Het Bureau kreeg kennis van de beslissing van de heer Laurent Waelkens om ontslag te nemen als lid van de HRJ
27/06/2017
De HRJ heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen. De audit wou een antwoord op twee vragen.
10/10/2017
Namens de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie reageerde de voorzitter op enkele artikelen in de pers over de berekening van onderhoudsgelden voor kinderen.
10/03/2017
...