Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
28/03/2017
...
21/11/2013
Het Jaarverslag 2012 van de Hoge Raad voor de Justitie is online beschikbaar
22/07/2015
Het Jaarverslag 2014 van de Hoge Raad voor de Justitie is online beschikbaar.
25/10/2013
Algemene vergadering HRJ neemt akte van de brief van 18 oktober 2013 van de Senaat
07/10/2010
De Hoge Raad voor de Justitie is de 2.000ste gebruiker van de CAF-analyse in Europa.
04/07/2017
Op 19 juni 2017 bracht de HRJ een advies uit over de voorgenomen aanpassing van de rolrechten.
07/12/2012
De Nederlandstalige Advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie zal de nodige gegevens verzamelen over langdurig uitstel bij de rechtbank van eerste aanleg in Oudenaarde.
28/10/2015
In een Brief van 23 oktober 2015 aan de minister van Justitie heeft de HRJ zijn bezorgdheid uitgedrukt over de beslissing om de lopende overeenkomst met betrekking tot de abonnementen op juridische tijdschriften voor de magistraten stop te zetten
15/09/2014
Op 14 mei 2014 werd de wet van 4 april 2014 “tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie” bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
29/01/2014
De HRJ zal vanaf april kunnen overgaan tot het voordragen van de meest geschikte kandidaten