Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
07/03/2017
Op 10 februari 2017 werd Dirk Van Daele, hoogleraar aan de KU Leuven, door de Senaat aangeduid als lid niet-magistraat van de HRJ
18/12/2013
Advocaat Frank Judo is deze maand aan zijn werkzaamheden begonnen als nieuw lid van de Hoge Raad voor Justitie.
13/05/2013
Het nieuwe examenprogramma werd zoals steeds gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad en zal tijdens de informatiesessie worden toegelicht.
13/01/2017
De voorzitter van de HRJ heeft op 4 januari 2017 in de media gereageerd op enkele uitlatingen van de heer Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde en tevens lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, die in de pers waren verschenen.
01/08/2014
De Hoge Raad voor de Justitie heeft op 23 juli 2014 aan de formateurs van de nieuwe federale regering, alsook aan de voorzitters van de partijen die deel uitmaken van de formatiebesprekingen, zijn “memorandum” bezorgd.
11/01/2017
Op vrijdag 6 januari 2017 werd het “Meldpunt Bewindvoering” voorgesteld in de lokalen van de Hoge Raad voor de Justitie.
08/07/2016
Alle leden van de Hoge Raad voor de Justitie voor het mandaat 2016-2020
31/08/2012
Alle leden van de Hoge Raad voor de Justitie voor het mandaat 2012-2016
19/02/2014
Brief van de HRJ aan de Minister van Justitie
05/09/2017
Zin in een uitdaging? Ben je een uitstekend jurist? Boeit justitie jou? Heb je zin voor verantwoordelijkheid en collegialiteit? Ben je empathisch? Heb je al gedacht aan een loopbaan in de magistratuur?