Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
04/03/2012
Lijst met opvolgers zoals bepaald in artikel 259bis-2, § 4, 2e lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
29/09/2016
Het bestuur van het ENCJ, zal aan zijn Algemene vergadering, die in december uitzonderlijk bijeengeroepen zal worden, voorstellen om de waarnemersstatus van de Turkse Hoge raad voor rechters en procureurs te schorsen.
12/02/2018
En als elke macht haar rol zou behouden en van wederzijds respect zou getuigen, in plaats van een kakofonie op alle niveaus te veroorzaken?
20/09/2016
Het Bureau kreeg kennis van de beslissing van de heer Laurent Waelkens om ontslag te nemen als lid van de HRJ
27/06/2017
De HRJ heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen. De audit wou een antwoord op twee vragen.
10/10/2017
Namens de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie reageerde de voorzitter op enkele artikelen in de pers over de berekening van onderhoudsgelden voor kinderen.
10/03/2017
...
28/06/2017
Bezoek Koning Filip
27/02/2014
In welke mate geniet de Belgische justitie vertrouwen? Gelooft de burger in een eerlijk proces? Hoeveel vertrouwen stelt hij in de rechters? Welke mening heeft de burger over de bemiddeling in strafzaken?
12/05/2017
Op 28 april 2017 werd de heer Nick PEETERS, advocaat, door de Senaat aangewezen als lid niet-magistraat