Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
10/10/2017
Namens de Nederlandstalige Advies- en Onderzoekscommissie reageerde de voorzitter op enkele artikelen in de pers over de berekening van onderhoudsgelden voor kinderen.
27/06/2017
De HRJ heeft de audit afgerond in het politieparket van Bergen. De audit wou een antwoord op twee vragen.
20/09/2016
Het Bureau kreeg kennis van de beslissing van de heer Laurent Waelkens om ontslag te nemen als lid van de HRJ
29/09/2016
Het bestuur van het ENCJ, zal aan zijn Algemene vergadering, die in december uitzonderlijk bijeengeroepen zal worden, voorstellen om de waarnemersstatus van de Turkse Hoge raad voor rechters en procureurs te schorsen.
04/03/2012
Lijst met opvolgers zoals bepaald in artikel 259bis-2, § 4, 2e lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
05/03/2012
Aanduiding van de verkozenen met toepassing van de artikelen 259bis-1, § 2, en 259bis-2, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek.
04/04/2017
De dag waarop de Europese Unie de zestigste verjaardag viert van de ondertekening van de Verdragen van Rome, wil het ENCJ, dat ...
09/05/2017
Het ENCJ heeft de situatie in Polen van dichtbij opgevolgd en heeft de uitvoerende macht meermaals opgeroepen om de onafhankelijkheid van justitie in acht te nemen
19/07/2017
Tot zijn ontsteltenis heeft het Uitvoerend Bureau van het ENCJ vernomen dat zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis van het Poolse Parlement vorige week twee hervormingen hebben goedgekeurd waarop het afgelopen jaar felle kritiek werd geuit.
07/04/2011
De Hoge Raad voor de Justitie voerde een onderzoek naar het imago van het openbaar ministerie.