Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
05/12/2017
Verklaring van het Uitvoerend Bureau van het ENCJ over het laatste wetsontwerp betreffende de Poolse Raad voor de Magistratuur
09/12/2016
ENCJ votes to suspend the Turkish High Council for Judges and Prosecutors
20/03/2018
Op 17 en 18 maart 2018 heeft de HRJ het schriftelijke gedeelte van het examen inzake beroepsbekwaamheid georganiseerd
07/04/2011
Sinds 10 juli 2010 worden zittingen in familiezaken niet meer openbaar gehouden, maar in “raadkamer”, m.a.w. achter gesloten deuren. Partijen hoeven hun privéleven dan niet in het openbaar te bespreken.
03/04/2014
Op 1 april 2014 verdwenen de 27 gerechtelijke arrondissementen die we tot dan kenden, om er voortaan slechts 12 te vormen. De nieuwe arrondissementen worden ingedeeld op basis van de provinciegrenzen ...
29/01/2014
De HRJ zal vanaf april kunnen overgaan tot het voordragen van de meest geschikte kandidaten
15/09/2014
Op 14 mei 2014 werd de wet van 4 april 2014 “tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie” bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.
28/10/2015
In een Brief van 23 oktober 2015 aan de minister van Justitie heeft de HRJ zijn bezorgdheid uitgedrukt over de beslissing om de lopende overeenkomst met betrekking tot de abonnementen op juridische tijdschriften voor de magistraten stop te zetten
07/12/2012
De Nederlandstalige Advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie zal de nodige gegevens verzamelen over langdurig uitstel bij de rechtbank van eerste aanleg in Oudenaarde.
04/07/2017
Op 19 juni 2017 bracht de HRJ een advies uit over de voorgenomen aanpassing van de rolrechten.