Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titelsort icon Datum
22/12/2014
Het Jaarverslag 2013 van de Hoge Raad voor de Justitie is online beschikbaar.
16/07/2014
De Hoge Raad voor de Justitie heeft kennis genomen van het artikel “Désignation des magistrats: soupçons de tricherie au Conseil de la Justice” verschenen in de editie van Le Soir op 15 juli 2014 en de geruchten in verband met inbreuken
15/07/2017
Het aantal laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage dat in oktober 2017 de stage zal kunnen aanvatten werd (eindelijk) bekend gemaakt.
05/02/2020
De Hoge Raad voor de Justitie organiseert een selectie met het oog op de aanwerving van een administrateur (m/v/x) in het Nederlandse taalkader.
06/03/2017
Een van de projecten in het Krokusplan van de Hoge Raad voor de Justitie heeft betrekking op "de toegang van de burger tot justitie" waarbij ook aandacht zal gaan naar de beteugeling van eventuele misbruiken.
21/12/2017
De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) is vandaag een audit gestart over de bewindvoering over beschermde personen.
22/01/2018
De rechtbanken doen wat ze kunnen met de beperkte middelen die ze hebben.
22/02/2017
De Executive Board van het Europees Netwerk van Raden voor de Justitie (ENRJ) waarvan de HRJ lid is, heeft een verzoek tot samenwerking ontvangen van de Poolse Nationale Raad voor Justitie
29/07/2019
Belgisch-Marokkaanse jumelage van de rechtsmacht ‘Appui au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc’
29/07/2019
Op 24 juli, werd de eerste workshop over de budgettaire en administratieve autonomie van de Hoge Raad van Marokko georganiseerd in Rabat.