Wetenschappelijke doorlichting over de selectie van de magistraten.

Op een tweedaags seminarie van de Verenigde Benoemings- en Aanwijzingscommissie gaf mevrouw Emilie Michaux, doctoranda aan de K.U. Leuven, meer uitleg over haar project. Zij gaat grondig wetenschappelijk onderzoek verrichten om de kwaliteit van de selectie van magistraten te meten. De Hoge Raad voor de Justitie heeft reeds in zijn Krokusplan aangekondigd zijn selectieprocedures te evalueren. Deze unieke wetenschappelijke doorlichting betekent een verdere professionalisering voor de Hoge Raad.