Uitstel van de verkiezingen van de leden-magistraten van de HRJ

Op dit moment is de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus een prioriteit.

De gezondheidsmaatregelen genomen in het kader van die strijd, die minstens tot en met 5 april 2020 van kracht zullen zijn, maken het onmogelijk om de verkiezingen van de leden magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) op een behoorlijke manier voor te bereiden. Dit geldt voor de kandidaten, maar ook voor de korpschefs en de administratie van de HRJ. Aangezien er hoogst waarschijnlijk ook na 5 april nog steeds veiligheidsmaatregelen zullen gelden, is het bovendien verre van zeker dat de kiesverrichtingen op vrijdag 24 april 2020 kunnen doorgaan.

In die omstandigheden zag het Bureau van de HRJ zich genoodzaakt aan de minister van Justitie te vragen de nodige maatregelen te nemen om de verkiezingen van vrijdag 24 april 2020 uit te stellen.

Meer inlichtingen volgen binnenkort.