Samenstelling HRJ : ontslag

Het Bureau kreeg op 12 september 2016 kennis van de beslissing van de heer Laurent Waelkens om ontslag te nemen als lid van de Hoge Raad voor de Justitie. Op de eerstvolgende Algemene Vergadering zal dit ontslag worden vastgesteld, met dien verstande dat het ontslag van rechtswege is ingegaan (overeenkomstig artikel 259bis3,§3,1° Ger.W.)