Nieuw lid van de HRJ

Op 28 april 2017 werd de heer Nick PEETERS, advocaat, door de Senaat aangewezen als lid niet-magistraat van het Nederlandstalige college van de Hoge Raad voor de Justitie, als vervanger van de heer Wim VAN DER DONCKT, advocaat.