Memorandum voor een betere werking van justitie in 5 punten

De Hoge Raad voor de Justitie keurde een memorandum voor een betere werking van justitie goed.

Bondiger geformuleerd vraagt de HRJ aan de politiek het volgende:

  1. Zorg ervoor dat het gerecht zijn organisatie efficiënt en goed in handen kan nemen en er verantwoording voor aflegt.
  2. Zorg voor een betere dienstverlening aan de burger door hem te onthalen in onderhouden gerechtsgebouwen en door gebruik te maken van performante informatica.
  3. Hervorm het volledige strafrecht op basis van het werk dat al is opgestart.
  4. Maak justitie toegankelijker, onder andere door financiële drempels te verlagen en eenvoudiger te communiceren.
  5. Zorg ervoor dat het aantrekkelijker wordt om voor justitie te (gaan) werken.