Lijst van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (mandaat 2012-2016)

 

Nederlandstalig college

1. Magistraten

 • De Keyzer, Franky, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen;
 • Mortier, Ria, advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie;
 • Van Den Eeden, Erik, Vrederechter van het kanton Kontich;
 • Geukens, Katrien, toegevoegd rechter, aangewezen om het ambt van jeugdrechter waar te nemen, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen;
 • T’Hooft, Inge, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Gent;
 • Denoyelle, Christian, jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;
 • Van den Berghe, Jan, ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
 • Snelders, Nicolas, kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen;
 • Dangreau, Jorn, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent;
 • Briers, Liliana, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel;
 • Hänsch, Kristine, rechter in de politierechtbank te Brussel.

2. Niet magistraten

 • Ceuninck, Paul, afdelingshoofd bij de Europese Commissie;
 • Derde, Hilde, advocate;
 • Fleerackers, Frank, gewezen decaan van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KUB en advocaat;
 • Lagrou, Joris, advocaat;
 • Traest, Philip, hoogleraar aan de UGent en advocaat;
 • Van den Driessche, Karen, advocate;
 • Van Haegenborgh, Geert, referendaris bij het Hof van Cassatie;
 • Van Orshoven, Paul, decaan aan de faculteit rechtsgeleerdheid aan de KU Leuven;
 • Van Parys, Tony, gewezen minister van Justitie en advocaat;
 • Vandenbulck, Joëlle, advocate;
 • Wirtgen, Aube, advocate en docente aan de VUB en de Koninklijke Militaire School.

Franstalig college

1. Magistraten

 • Staudt, Eric, substituut -procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik;
 • Arnould, Philippe, rechter in de politierechtbank te Namen;
 • Rixhon, Evelyne, ondervoorzitter in de rechtank van eerste aanleg te Luik;
 • Meire, Philippe, federaal magistraat bij het federaal parket;
 • Dauchot, Bernard, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel;
 • Laduron, Fabienne, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;
 • Clavie, Magali, rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel;
 • Baudri, Annick, toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel;
 • Bertouille, Vincent, vrederechter van het kanton Vorst;
 • Delmarche, Olivier, raadsheer in het hof van beroep te Bergen;
 • Thoreau, Jean, Federaal magistraat bij het federaal parket.

2. Niet-Magistraten

 • Blanmailland, France, advocate;
 • Davreux, Stéphane, gewestelijk directeur van de Franstalige justitiehuizen;
 • de Foestraets, Geoffroy, advocaat;
 • Delforge, Catherine docente aan de FUSL;
 • Foret, Françoise, advocate;
 • Hublau, Sandrine, advocate;
 • Kittel, Axel, advocaat;
 • Loquifer, Michèle, gewezen voorzitster van een rechtbank van eerste aanleg;
 • Pire, Didier, advocaat;
 • Van Overstraeten, Marc, docent en vorser aan de UCL;
 • Vielle, Pascale, hoogleraar aan de UCL.