Justitie van morgen heeft jou vandaag nodig!

Zin in een uitdaging? Ben je een uitstekend jurist? Boeit justitie jou? Heb je zin voor verantwoordelijkheid en collegialiteit? Ben je empathisch? Heb je al gedacht aan een loopbaan in de magistratuur? 

Op deze 5 september verscheen in het Belgisch Staatsblad een oproep om deel te nemen aan het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage. Dat examen is bedoeld voor alle juristen en is al toegankelijk voor jonge juristen met weinig beroepservaring. 

Wanneer de stagiair slaagt voor het vergelijkend examen begint hij een afwisselende stage van twee jaar niet alleen bij het parket en de rechtbank maar ook in de gevangenis, bij de griffie, bij de politie … Nadien kan hij benoemd worden tot magistraat. 

De Hoge Raad voor de Justitie staat in voor de organisatie van dat examen en speelt een belangrijke rol in de selectie van de kandidaat-magistraten. 

Sinds 2013 legt het toelatingsexamen meer de nadruk op het “kunnen” van een kandidaat-magistraat, eerder dan op het “kennen”. Er wordt onder meer gepeild naar het juridisch denkvermogen van de kandidaten. Ze moeten een casus kunnen analyseren en, rekening houdend met alle elementen die eigen zijn aan dat praktijkgeval, een (juridisch) correcte oplossing naar voren schuiven die ook maatschappelijk effectief is. Kandidaten moeten bij het formuleren van de (juridische) oplossing optimaal rekening houden met de specifieke en breed maatschappelijke context die de casus kenmerkt. 

Wie geslaagd is in een eerste schriftelijke proef, wordt psychologisch gescreend en mag deelnemen aan een mondelinge proef. Meer nog dan vroeger zal de jury vanaf dit jaar belang hechten aan de communicatiestijl. Kandidaten moeten helder, toegankelijk en verstaanbaar kunnen schrijven en spreken. 

De schriftelijke proef vindt plaats op 3 december, de mondelinge proef vindt begin 2018 plaats.

De Hoge Raad voor de Justitie moedigt iedereen aan die overweegt om een maatschappelijk betrokken loopbaan in de magistratuur te starten. De leeftijdspiramide en de vele pensioneringen in de nabije toekomst maken vervangingen nu al noodzakelijk. Aarzel dus niet en schrijf je in vóór 5 oktober. 

Alle informatie over het examen staat op de website.