HRJ – Samenstelling Franstalig college

De Hoge Raad voor de Justitie heeft de kwestie van de samenstelling  van het Franstalig college van de Hoge Raad voorgelegd aan de Senaat. Deze heeft in zijn schrijven van 18 oktober 2013 medegedeeld dat  “de huidige samenstelling van het Franstalig college van de HRJ beantwoordt aan de wettelijke vereisten”. Tijdens zijn  algemene vergadering van 23 oktober 2013 heeft de Hoge Raad voor de  Justitie van dit schrijven akte genomen  en zet hij zijn werkzaamheden onverkort verder.