HRJ-Jaarverslag online

Het Jaarverslag 2013 van de Hoge Raad voor de Justitie is online beschikbaar.

Op de website van de HRJ (Publicaties/Jaarverslagen) kan u zowel de Nederlandstalige als Franstalige versie vinden.

U vindt er bovendien ook een gedetailleerd klachtenverslag voor 2013.

Indien u problemen ondervindt om de gewenste versie te vinden en/of indien u graag (nog) een gedrukt exemplaar van het Jaarverslag 2012 ontvangt, kan u een mailtje sturen naar info@hrj.be.

Gelieve in dat geval aan te geven in welke taal/talen u het verslag wenst en op welk adres u dit graag ontvangt.