HRJ geen voorstander van een aanpassing van de rolrechten.

Op 19 juni 2017 bracht de HRJ een advies uit over de voorgenomen aanpassing van de rolrechten. Het advies vindt u hier.