HRJ is 2000ste gebruiker van CAF-model

De Hoge Raad voor de Justitie is de 2.000e gebruiker van de CAF-analyse in Europa. Op verzoek van het European Institute of Public Administration (http://www.eipa.nl) nam de HRJ daarom eind september deel aan de 4e Europese CAF-dag in Boekarest (Roemenië). Het EIPA heeft voor de gelegenheid een video opgenomen over de CAF-werkzaamheden van de HRJ.

Op de agenda in Boekarest stond volgend thema: « Progressing towards excellence : the challenge for European public administrations in difficult times ».

De HRJ heeft in 2009 een interne werkingsanalyse uitgevoerd aan de hand van de CAF-methode. Het CAF (Common assessment framework) is een managementmodel, geïnspireerd op internationale standaardnormen (EFQM). Het instrument CAF werd specifiek ontwikkeld door en voor de openbare diensten.

Het is redelijk makkelijk in gebruik. Het leidend kader is erbij betrokken, net als de personeelsleden. De identificatie van de stakeholders, van de interne processen maakt deel uit van de analyse. Dit model beoogt de geleidelijke en voortdurende verbetering van de praktijken om te komen tot uitmuntendheid.

Op het congres werden gedachten en goede praktijken uitgewisseld tussen de verschillende aanwezige openbare diensten.

Nicole Roland, lid van het permanent Bureau van de HRJ: « Dit congres was niet specifiek bestemd voor de rechterlijke organisatie. Toch hebben we twee interessante voorbeelden gezien die specifiek verband houden met de rechterlijke organisatie. Terwijl de HRJ het CAF hanteert om zijn interne werking te verbeteren, hebben ook het Hof van beroep van Milaan en een Noorse rechtbank van eerste aanleg deze methode gebruikt. In Italië heeft dit geleid tot een betere samenwerking tussen de rechters en het administratief personeel van de rechtscolleges. In Noorwegen heeft de zoektocht naar kwaliteit aanleiding gegeven tot het filmen van zittingen, met het oog op een bijscholing van de rechters ».