Hoge Raad vraagt info over uitstel rechtbank eerste aanleg in Oudenaarde

De Nederlandstalige Advies- en onderzoekscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie zal de nodige gegevens verzamelen over langdurig uitstel bij de rechtbank van eerste aanleg in Oudenaarde. Volgens berichten in de media zou een rechter daar reeds vier jaar een uitspraak systematisch uitstellen, terwijl het vonnis ten laatste binnen de maand na het sluiten van de debatten had moeten geveld worden. De Hoge Raad wil de ware toedracht kennen van deze zaken en, als de informatie klopt, de oorzaken van de vermeende overschrijding.