Hoge Raad bezorgd over abonnementen op juridische tijdschriften

In een Brief van 23 oktober 2015 aan de minister van Justitie heeft de Hoge Raad zijn bezorgdheid uitgedrukt over de beslissing om de lopende overeenkomst met betrekking tot de abonnementen op juridische tijdschriften voor de magistraten stop te zetten.

Een gemengde werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de FOD Justitie en van de Colleges van de hoven en rechtbanken en van het Openbaar Ministerie, zou een nieuw bestek aan het voorbereiden zijn.

De Hoge Raad heeft het belang van kwalitatieve juridische documentatie voor de magistraten onderstreept en de minister gevraagd op te hoogte te worden gehouden van het resultaat van de werkzaamheden van de gemengde werkgroep.