Hervorming van de klachtenprocedure bij de Hoge Raad voor de Justitie

Opgelet! Deze wet is nog niet in werking getreden.

Op 14 mei 2014 werd de wet van 4 april 2014 “tot hervorming van de procedure van klachtenbehandeling bij de Hoge Raad voor de Justitie” bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Deze wet is gebaseerd op het advies van de Hoge Raad voor de Justitie van 22 februari 2006 en kwam tot stand na een aantal ingediende wetsvoorstellen in het parlement.

De krachtlijnen van de nieuwe klachtenprocedure zijn de volgende:

  • Centralisering:
    alle klachten over de werking van de rechterlijke orde worden gecentraliseerd bij de Hoge Raad voor de Justitie
  • Fasering van de klachtenprocedure:
    in eerste lijn worden de klachten behandeld op het terrein, door de bevoegde rechtsinstanties, in tweede lijn kan de Hoge Raad voor de Justitie optreden als beroepsinstantie of vanuit zijn ombudsfunctie
  • Aanbevelingen op basis van de ingediende klachten kan de Hoge Raad voor de Justitie aanbevelingen formuleren.

Ten slotte voorziet de wet de betrokkenheid van de Hoge Raad voor de Justitie bij de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten. In die zin werkt de Hoge Raad voor de Justitie momenteel aan een voorstel van advies.