Familiezaken achter gesloten deuren soms moeilijk in praktijk

Sinds 10 juli 2010 worden zittingen in familiezaken (bijvoorbeeld adoptie, voogdij en echtscheidingen) niet meer openbaar gehouden, maar in “raadkamer”, m.a.w. achter gesloten deuren. Partijen hoeven hun privéleven dan niet in het openbaar te bespreken, zodat de debatten in een meer serene sfeer kunnen plaatsvinden.

Naar aanleiding van een mondelinge vraag die aan hem werd gesteld in de Kamer over eventuele problemen in verband met de toepassing van deze nieuwe wettelijke bepaling, vroeg de Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, dhr. Melchior Wathelet, aan de HRJ om hiernaar een onderzoek te voeren.

De HRJ ontving nuttige informatie over alle 5 hoven van beroep en over 19 van de 27 rechtbanken van eerste aanleg. Uit deze informatie blijkt dat de behandeling in raadkamer van familiezaken in alle hoven van beroep en in 11 van deze 19 rechtbanken als een probleem wordt ervaren of als niet optimaal wordt bestempeld.

De belangrijkste oorzaken zijn het gebrek aan geschikte lokalen die als raadkamer kunnen dienen en aan middelen en personeel voor de ontvangst van de partijen die buiten de zittingszaal moeten wachten.