“De rechtsstaat verdient meer aandacht”

De Hoge Raad voor de Justitie deelt de bezorgdheid van de actievoerders van de rechterlijke macht opdat de burger de dienstverlening krijgt waar hij recht op heeft.

De Hoge Raad wil een autonome, performante en transparante justitie die zich richt tot de burger.

Een democratische rechtsstaat heeft een prijs en moet naar waarde geschat worden. Daar heeft de burger recht op.