De HRJ informeert naar de nieuwe koers die de griffierechten zal inzetten.

Op vrijdag 12 mei, heeft de Ministerraad een (nieuw) voorontwerp van wet goedgekeurd dat de griffierechten hervormt na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof bij arrest van 9 februari 2017 van de artikelen 3 tot en met 6 van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen. Het Hof was van oordeel dat de waarde van de vordering die was weerhouden om de rolrechten in overeenstemming te brengen met de vermoede inspanning voor Justitie geen pertinent criterium was.

De HRJ heeft de Minister van Justitie verzocht om hem dit voorontwerp mee te delen. Wordt vervolgd…