CORONAVIRUS

De benoemings- en aanwijzingscommissies schorsen tijdelijk hun werkzaamheden.

De hoorzittingen van de kandidaten voor vacante plaatsen binnen de magistratuur zijn uitgesteld sine die.

De HRJ zal later contact opnemen met de kandidaten.