Closing meeting na de audit ‘toezicht op de bewindvoeringen’

In aansluiting op zijn recente audit van het toezicht op de bewindvoeringen organiseerde de HRJ vandaag een closing meeting met de voorzitters van de vrederechters en rechters in de politierechtbank van het Koninkrijk.

Ook de voorzitter van het College van de zetel, de voorzitster van de Commissie Justitie van de Kamer, vertegenwoordigers van de minister van Justitie en de FOD Justitie namen hieraan deel. Er werden interessante ideeën uitgewisseld over de wijze waarop de vele aanbevelingen uit het auditrapport zouden kunnen worden uitgevoerd.