Braziliaanse Instituten voor de magistratuur ontvangen door HRJ

Braziliaanse Instituten voor de magistratuur ontvangen door HRJ

Van 24 tot 27 januari laatstleden werd een delegatie van acht magistraten, leden van de twee Instituten voor de magistratuur van de Staat Sao Paulo (Brazilië), ontvangen door de Hoge Raad voor de Justitie. Op het programma stond ook een bezoek aan het Instituut voor gerechtelijke opleiding en aan het permanente secretariaat van het European Network ofCouncils for the Judiciary.

Op deze ontmoetingen werden er ideeën uitgewisseld over verschillende onderwerpen van algemeen belang, zoals de organisatie van de rechterlijke macht en de plaats van een Raad voor de Justitie, de vragen over de selectie en de benoeming van magistraten, alsook de behandeling van klachten van rechtshorigen. De leden van de Braziliaanse delegatie waren onder de indruk van het vele werk dat de HRJ heeft gedaan en ze toonden vooral interesse in het in België bestaande systeem van de verschillende toegangswegen tot de magistratuur.