Binnenkort een strafuitvoeringsrechter voor wie veroordeeld is voor minder dan drie jaar ? Bezint eer ge begint !

De HRJ, die op woensdag 20 maart 2019 door de Commissie Justitie van de Kamer is gehoord, pleit voor een doordachte, onderbouwde en coherente hervorming van het strafuitvoeringsrecht.

De Hoge Raad heeft gewezen op de mogelijk rampzalige gevolgen van haastwerk. Het risico op nog meer overbevolking van de gevangenissen is groot.

De nota van de tussenkomst voor de Commissie Justitie vindt u hier.