Bestrijding van de niet-betaling van boetes en gerechtskosten.

Sinds 2014 is ons wetgevend arsenaal uitgebreid met het Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO), waardoor informatie kan worden verzameld en beslag kan worden gelegd op het vermogen van de veroordeelde wanbetalers. Wat zijn de resultaten en moeilijkheden in de praktijk? Hoe kan dit instrument worden verbeterd?

Bij de start van haar onderzoek hierover heeft de Hoge Raad voor de Justitie op 29 maart 2019 de betrokken magistraten rond de tafel gebracht. Meer info volgt...