Bericht met betrekking tot de aanstelling van de leden van de HRJ (mandaat 2016 – 2020)

Het mandaat van de huidige leden van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) verstrijkt in september 2016. Dit betekent dat de verkiezing van de nieuwe leden-magistraten en de benoeming van de leden niet-magistraten door de Senaat zal plaatsvinden in het voorjaar 2016.

Als gevolg van de recente hertekening van het gerechtelijk landschap en de hervorming van de rechterlijke organisatie dienden de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en de reglementering met betrekking tot de aanstelling van de leden te worden verduidelijkt, vereenvoudigd of soms verbeterd.

De wet van 23 november 2015 tot aanpassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de verkiezing en de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie (B.S., 27 november 2015) maakt hiervan de eerste etappe uit. 

De aanpassing van het koninklijk besluit van 15 februari 1999 houdende de vaststelling van de verkiezingsprocedure voor de leden-magistraten van de Hoge Raad voor de Justitie wordt op dit moment gefinaliseerd.

De Hoge Raad stelt alles in het werk om de oproep tot de kandidaten-magistraten nog in de maand december 2015 te kunnen publiceren.

De nodige contacten werden genomen met de Senaat opdat de oproep tot de kandidaten niet-magistraten gelijktijdig zou gebeuren.