Aantal nieuwe stagiairs gekend

Het aantal laureaten van het vergelijkend toelatingsexamen tot de gerechtelijke stage dat in oktober 2017 de stage zal kunnen aanvatten werd (eindelijk) bekend gemaakt. De Ministerraad heeft op 14 juli 2017 beslist dat er 19 nieuwe Nederlandstalige en 23 Franstalige stagiairs zullen zijn. De HRJ is tevreden dat het aantal is verhoogd zodat alle laureaten van het examen van dit jaar met de gerechtelijke stage zullen kunnen beginnen. Op die manier zal, minstens gedeeltelijk, een nakende pensioneringsgolf opgevangen worden. Het kan mogelijk ook bijdragen aan een oplossing voor het tekort aan kandidaten voor het openbaar ministerie, vooral in het Franstalige landsgedeelte waar dit probleem zich momenteel het scherpst stelt.

Tot voor kort was er sprake van een "korte" stage van 18 maanden (die uitsluitend toegang gaf tot het openbaar ministerie) en een "lange" stage van 36 maanden (waardoor men rechter kon worden). De recente Potpourri V hervormde dit systeem: nu is er nog maar één stage. De nieuwe 42 gerechtelijke stagiairs zullen ten vroegste over twee jaar magistraat kunnen worden.

Met dezelfde Potpourri V-wet werd bepaald dat het aantal nieuwe stagiairs voortaan zal bepaald worden in de maand april. Een goede zaak, want dit brengt voor iedereen meer duidelijkheid.