Aan de redactie van Le Soir:

Aan de redactie van Le Soir:

De Hoge Raad voor de Justitie heeft kennis genomen van het artikel “Désignation des magistrats: soupçons de tricherie au Conseil de la Justice” verschenen in de editie van Le Soir op 15 juli 2014 en de geruchten in verband met inbreuken op de vertrouwelijkheid van de aanwijzingsprocedure van de korpschefs.

De Hoge Raad betreurt ten zeerste de inhoud van het artikel en wenst te benadrukken dat zij het volste vertrouwen heeft in de deontologie van de leden van de Hoge Raad.

De benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad doet er alles aan om de inhoud van de “in basket” oefeningen niet publiek te maken en kijkt er nauwlettend op toe dat de documenten na voorbereiding meteen terug uit handen van de kandidaat genomen worden. Met de moderne communicatietechnieken is echter geen enkel systeem waterdicht.

Bovendien wordt de inhoud van de “in basket” oefeningen regelmatig aangepast naargelang de functie en komt het er bij dergelijke opdracht niet zozeer op aan het "juiste" antwoord te geven, maar wel aan te tonen dat men voor een gesteld probleem een goede oplossing vindt en men die gemotiveerd kan verantwoorden.

Gezien de Hoge Raad de kwaliteit van zijn selecties hoog wil houden, zullen we verder nagaan van waar deze geruchten komen. Mocht uit dit onderzoek blijken dat er fouten werden gemaakt of ontoelaatbare handelingen werden gesteld, zal hiertegen worden opgetreden.

 

Hoogachtend,

 

Ria Mortier

Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie