Laatste nieuwtjes

Sorteer volgens Titel Datumsort icon
29/07/2019
Op 24 juli, werd de eerste workshop over de budgettaire en administratieve autonomie van de Hoge Raad van Marokko georganiseerd in Rabat.
29/07/2019
Belgisch-Marokkaanse jumelage van de rechtsmacht ‘Appui au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire du Maroc’
01/07/2019
Op 1 juli was de HRJ gastheer van de startbijeenkomst voor dit project, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door de inspectiediensten en de Hoge Raden voor de Justitie van België, Frankrijk, Italië, Spanje en Roemenië.
20/06/2019
GRECO, een orgaan van de Raad van Europa, waardeert de belangrijke vooruitgang die België heeft geboekt in het voorkomen van corruptie door magistraten.
28/05/2019
Het recente jumelageproject "Appui au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire" van Marokko, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd, is de eerste samenwerking in dit partnerschap.
15/05/2019
De Hoge Raad voor de Justitie keurde een memorandum voor een betere werking van justitie goed.
05/04/2019
De Verenigde Advies- en Onderzoekscommissie (hierna “VAOC”) van de Hoge Raad heeft via de media vernomen dat het Hof van Cassatie recent een vonnis van een rechtbank zou vernietigd hebben omdat het door een verkeerde rechter ondertekend was.
29/03/2019
Sinds 2014 is ons wetgevend arsenaal uitgebreid met het Strafrechtelijk uitvoeringsonderzoek (SUO), waardoor informatie kan worden verzameld en beslag kan worden gelegd op het vermogen van de veroordeelde wanbetalers.
21/03/2019
De Hoge Raad voor de Justitie deelt de bezorgdheid van de actievoerders van de rechterlijke macht opdat de burger de dienstverlening krijgt waar hij recht op heeft.
21/03/2019
De HRJ, die op woensdag 20 maart 2019 door de Commissie Justitie van de Kamer is gehoord, pleit voor een doordachte, onderbouwde en coherente hervorming van het strafuitvoeringsrecht.