Barometer

Hoe denken de inwoners van ons land over justitie? Dat is de centrale vraag waarop de “Justitiebarometer” een antwoord wil formuleren.

De barometer is een instrument dat de houding van de Belgische bevolking ten aanzien van justitie in kaart brengt.

Enquête

In welke mate geniet de Belgische justitie vertrouwen? Gelooft de burger in een eerlijk proces? Hoeveel vertrouwen stelt hij in de advocatuur en de rechters? Dient elk misdrijf louter bestraft te worden of hecht de burger ook belang aan meer educatieve, alternatieve maatregelen? Welke mening heeft de burger over de aanpak van jeugddelinquentie?

De justitiebarometer is in 2000 ontstaan toen de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (POD Wetenschapsbeleid) besliste een onderzoek te financieren met als doel een meetinstrument te ontwikkelen dat in de toekomst herhaaldelijk (bijvoorbeeld om de drie jaar) naar de houding van de burger zou kunnen peilen.

De afname gebeurde tot op heden drie keer: in 2002, in 2007 en in 2010.

Enkele vaststellingen uit de laatste barometer

  • ­Het vertrouwen van de Belgen kan beter, maar is sinds 2002 toegenomen
  • ­Justitie werkt goed, maar communiceert slecht
  • ­De opvatting van een klassenjustitie leidt een hardnekkig bestaan, hoewel de meeste burgers denken dat ze een eerlijk proces kunnen krijgen, door onafhankelijke magistraten gevoerd