Advies over wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken

Adviezen

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft een advies uitgebracht over het wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk wetboek, het Burgerlijk wetboek en de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken.

De HRJ juicht toe dat dit wetsontwerp bepaalt dat elke partij voortaan een gratis kopie van het vonnis ontvangt, ook in strafzaken. De Hoge Raad beveelt deze systematische en kosteloze toezending al jaren aan.

De HRJ heeft geen bezwaar tegen het principe om de bevoegdheid van de vredesrechters op te trekken tot geschillen met een waarde van 5.000 euro in plaats van 2.500 euro. Wel betreurt hij dat deze werklastverschuiving van de rechtbanken van eerste aanleg naar de vredegerechten door een gebrek aan betrouwbare statistieken niet behoorlijk kan worden geëvalueerd.