Voorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek

Adviezen

De HRJ stelt een wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor teneinde:

  • te verzekeren dat de benoemings- en aanwijzingscommissies worden ingelicht over de strafrechtelijke of tuchtrechtelijke veroordelingen en lopende procedures met betrekking tot de kandidaat;
  • bij het benoemingsdossier de beslissing te voegen volgens dewelke een klacht gegrond wordt verklaard door de Advies- en onderzoekscommissie;
  • de benoemings- en aanwijzingscommissies toe te laten om de inlichtingen in het advies na te gaan (onder meer door de auteurs van het advies bijkomende inlichtingen te vragen).