Advies over een voorontwerp van een Brusselse ordonnantie over het jeugdrecht

Adviezen

De HRJ bracht een advies uit over een voorontwerp van een ordonnantie over het jeugdrecht. Hij wijst de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie op de verschillen tussen de verschillende wetgevingen en vraagt zich af of de burger al die verschillen nog kan volgen.