Verslag over het algemeen toezicht op en bevordering van het gebruik van de middelen van interne controle binnen de rechterlijke orde - Kalenderjaar 2001

Rapporten

De HRJ formuleert vaststellingen en aanbevelingen op twee vlakken. Op formeel vlak blijkt onder andere dat de vragenlijsten die aan de korpschefs zijn voorgelegd, moeten worden gerationaliseerd en dat een aantal vragen moet worden gepreciseerd en verfijnd. Inhoudelijk kan worden opgemerkt dat verschillende korpschefs de interne controlemechanismen willen zien evolueren naar een wezenlijk deel van een coherent systeem van integrale kwaliteitscontrole of ook dat het onontbeerlijk lijkt om zeer snel een “brug” te bouwen tussen enerzijds de jaarlijkse werkingsverslagen en anderzijds de verslagen met betrekking tot de interne controle. Een integrale aanpak zou tijd kunnen besparen omdat op die manier dubbel werk kan worden vermeden.