Verslag over de algemene werking van de rechterlijke orde - Jaren 2004 en 2005

Rapporten

Uit de werkingsverslagen blijkt dat de informaticamiddelen nog te weinig op een professionele manier worden gebruikt.

Op elk niveau van de gerechtelijke organisatie zijn er interne, horizontale, verticale en externe overlegstructuren. Er lijken echter verschillen te bestaan over de organisatie van al dan niet formele overlegorganen.

De HRJ stelt ook vast dat het merendeel van de instanties geen instrument gebruiken om de werklast van de magistraten te meten en dat, wat de statistieken betreft, de verwachtingen hooggespannen blijven.