Verslag over de algemene werking van de rechterlijke orde - Jaren 2002 en 2003

Rapporten

De Hoge Raad stelt vast dat het totale aantal voorstellen dat door de rechtbanken, parketten en auditoraten jaarlijks wordt ingediend, in stijgende lijn is. De Raad meent dat de uitvoering van het Themisplan voor de hervorming van de gerechtelijke organisatie een zeer goede kans kan bieden om bepaalde voorstellen die werden ingediend, te verwezenlijken.

Daarom beveelt de Hoge Raad aan:

  • om daadwerkelijk interessante voorstellen uit te voeren die ertoe strekken de werking van een korps te verbeteren, vooral wat de werklastverdeling en het wegwerken van de gerechtelijke achterstand betreft; of om zich erop te baseren;
  • om hiertoe de uitvoering te plannen;
  • om de magistraten en de korpsmedewerkers erbij te betrekken;
  • om een overleg te houden tussen de verschillende korpsen, evenzeer binnen de officiële overlegstructuren als op een informele manier, om van elkaar te weten te komen hoe de uitvoering van deze voorstellen aan te pakken;
  • opleidingen te volgen over het ontwerp en de uitvoering van de beleidsplannen: hier moet de nadruk worden gelegd op de formulering van de prioriteiten, de keuze van de verbeteringen die geschikt zijn en de wijze waarop ze worden uitgevoerd;
  • opleidingen te volgen over projectmanagement om concrete verbeteringsacties uit te voeren.