Verenigde Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 9/3/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het tweede kanton Brussel (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): geen voordracht.

2. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het eerste kanton Anderlecht (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): geen voordracht.

3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het eerste kanton Schaarbeek (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): geen voordracht.

4. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het zesde kanton Brussel (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015):  geen voordracht.

5. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek (Belgisch Staatsblad van 30 oktober 2015): 1.  Martin DION; 2. Isabelle RAES.

6. Vacante plaatsen voor mandaten van leden van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage (Belgisch Staatsblad van 5 november 2015):

-  Plaatsvervangend lid, deskundige inzake onderwijs, of pedagogie, of arbeidspsychologie (Ned. commissie): :  Rudi LECOUTRE.

-  Effectief lid, zittende magistratuur (Franst. commissie): Gauthier MARY.

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.