Verenigde Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 6/9/2017

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage (Belgisch Staatsblad van 29 mei 2017):

Franstalige commissie

- Plaatsvervangend lid, zittende magistratuur: Emmanuel MATHIEU.

- Plaatsvervangend lid, deskundige inzake onderwijs, of pedagogie, of arbeidspsychologie: 1. François LIBERT, 2. Geen voordracht.

2. Wetenschappelijk Comité bij het Instituut voor de gerechtelijke opleiding (Belgisch Staatsblad van 29 mei 2017):

- Magistraten van het openbaar Ministerie: Damien DILLENBOURG.

3. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Brussel (Belgisch Staatsblad van 3 april 2017): geen voordracht.

4. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het vierde kanton Brussel (Belgisch Staatsblad van 3 april 2017): geen voordracht.

5. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Schaarbeek (Belgisch Staatsblad van 3 april 2017): geen voordracht.

6. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Schaarbeek (Belgisch Staatsblad van 3 april 2017): geen voordracht.

7. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Pieters-Woluwe (Belgisch Staatsblad van 3 april 2017): 1. Dominique BUYSSCHAERT, 2. geen voordracht.

8. Twee vacante plaatsen van federaal magistraat bij het federaal parket (Nederlandstalige plaatsen - Belgisch Staatsblad van 13 februari 2017): 1. Luc DE HOUWER, 2. Ann LUKOWIAK.

9. Twee vacante plaatsen van federaal magistraat bij het federaal parket (Franstalige plaatsen - Belgisch Staatsblad van 13 februari 2017): 1. Jacqueline DE MOL, 2. Fabienne LADURON.

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van 50 dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.