Verenigde Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 20/11/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van vrederechter van het kanton Sint-Gillis (Belgisch Staatsblad van 12 juni 2013): geen voordracht

2. Vacante plaats van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Brussel (Belgisch Staatsblad van 12 juni 2013): Magali WYNGAERDEN

3. Twee vacante plaatsen van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Jette (Belgisch Staatsblad van 12 juni 2013): Petra DIERICKX en Jo VANBELLE

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Opgelet: hou er rekening mee dat tussen de bekendmaking van de eigenlijke beslissing op onze website en het overzenden van het proces-verbaal van voordracht aan de Minister van Justitie een periode van maximum drie weken kan liggen.Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de Benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.