Verenigde Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 20/02/2013

Lijst van voorgedragen kandidaten

Leden van de Franstalige Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage :

-          Effectief lid, magistraat van het openbaar ministerie: Thierry Werts

-          Effectief lid, magistraat van de zetel: Frédéric Frenay

-          Effectieve leden, deskundigen inzake onderwijs, inzake pedagogie of inzake arbeidspsychologie: Anouk Adler; Gérard De Coninck

 

-          Plaatsvervangend lid, magistraat van de zetel : Rudy Ghyselinck

-          Plaatsvervangend lid, magistraat van het openbaar ministerie: Yves Moiny

-          Plaatsvervangend lid, deskundige inzake onderwijs, inzake pedagogie of inzake arbeidspsychologie: /

  

Leden van de Nederlandstalige Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage:

-          Effectief lid, magistraat van het openbaar ministerie: Guy Billiouw

-          Effectief lid, magistraat van de zetel: Paul Van Santvliet

-          Effectieve leden, deskundigen inzake onderwijs, inzake pedagogie of inzake arbeidspsychologie: Marie Bisschop; Christian De Moor

 

-          Plaatsvervangend lid, magistraat van het openbaar ministerie: Annemie Serlippens

-          Plaatsvervangend lid, magistraat van de zetel: Peter Hoet

-          Plaatsvervangende leden, deskundigen inzake onderwijs, inzake pedagogie of inzake arbeidspsychologie: /