Verenigde Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 19/4/2017

Lijst van de aangewezen kandidaten

Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage (Belgisch Staatsblad van 20 februari 2017):

Nederlandstalige commissie

-  Plaatsvervangend lid, deskundige inzake onderwijs, of pedagogie, of arbeidspsychologie: Bertel De Groote

Franstalige commissie

- Vast lid, deskundige inzake onderwijs, of pedagogie, of arbeidspsychologie: Luc Canautte

- Plaatsvervangend lid, deskundige inzake onderwijs, of pedagogie, of arbeidspsychologie: geen aanwijzing