Verenigde Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 19/10/2016

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Een vacante plaats van federaal magistraat bij het federaal parket (Nederlandstalige plaats - Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Antoon SCHOTSAERT.

1. Twee vacante plaatsen van federaal magistraat bij het federaal parket (Franstalige plaatsen - Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): 1. Arnaud D’OULTREMONT; 2. Paul GERARD.

1. Een vacante plaats van federaal magistraat bij het federaal parket (Franstalige plaats tweetalig - Belgisch Staatsblad van 25 april 2016): Aurore VANDENDAELE.

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissie over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie. Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van zestig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde tot een nieuwe voordracht binnen vijftien dagen over te gaan.