Verenigde Benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 18/1/2017

Lijst van de aangewezen kandidaten

Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage (Belgisch Staatsblad van 28 oktober 2016):

Nederlandstalige commissie

-  Effectief lid, zittende magistratuur: Paul Van Santvliet

-  Plaatsvervangend lid, zittende magistratuur: Beatrijs Melis

-  Effectief lid, openbaar ministerie: Ria Mortier

-  Plaatsvervangend lid, openbaar ministerie: Guy Billiouw

-  Vast lid, deskundige inzake onderwijs, of pedagogie, of arbeidspsychologie: Frank Fleerackers

-  Vast lid, deskundige inzake onderwijs, of pedagogie, of arbeidspsychologie: Geert Vervaeke

-  Plaatsvervangend lid, deskundige inzake onderwijs, of pedagogie, of arbeidspsychologie: geen aanwijzing

Franstalige commissie

-  Effectief lid, openbaar ministerie: Charles-Eric Clesse

-  Plaatsvervangend lid, openbaar ministerie: Emmanuelle Guisset

-  Vast lid, deskundige inzake onderwijs, of pedagogie, of arbeidspsychologie: Nicole Roland