Verenigde benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 11/09/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgisch Staatsblad van 12/04/2019): Anne DESSY

2. Vacante plaats van voorzitter van de Nederlandstalige arbeidsrechtbank te Brussel (Belgisch Staatsblad van 12/04/2019): Micheline CASSIERS

3. Federale bemiddelingscommissie - aanwijzing van een Franstalig plaatsvervangend lid als vertegenwoordiger van de magistraten (Belgisch Staatsblad van 17/06/2019): René CONSTANT

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.