Verenigde benoemings-en aanwijzingscommissie: vergadering van 04/09/2019

Lijst van voorgedragen kandidaten

1. Vacante plaats van voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel : Simon CARDON DE LICHTBUER.

2. Franstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage – aanwijzing van een plaatsvervangend lid, magistraat van het openbaar ministerie (Belgisch Staatsblad van 17/06/2019): France RUCHARD.

Opgelet

Om een beter beheer van de rechtscolleges, parketten en auditoraten mogelijk te maken en de nodige transparantie te verzekeren, delen de benoemings- en aanwijzingscommissies hun voordrachten mee. Het gelieve u er rekening mee te houden dat de benoemingscommissies over een wettelijke termijn beschikken om de voordrachten over te maken aan de Minister van Justitie.

Overeenkomstig de wet beschikt de Koning (de Minister van Justitie) over een termijn van vijftig dagen om de voorgedragen persoon formeel te benoemen. De voordracht kan niettemin geweigerd worden. In dat geval wordt het dossier naar de benoemingscommissie verwezen ten einde binnen vijftien dagen tot een nieuwe voordracht over te gaan.